JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD

  Beogradske elektrane se nalazi na opstini Novi Beograd, mesto Beograd, adresa Savski Nasip 11 . Matični broj preduzeća je 07020210.

  Javno komunalno preduzeće beogradske elektrane, beograd (novi beograd) je osnovano 21.12.1989. godine.

  Preduzeće Beogradske elektrane je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je snabdevanje parom i klimatizacija, šifra delatnosti 3530, energija.

  Matični broj Beogradske elektrane je 07020210.

  PIB:

  100139344

  Matični broj:

  07020210

  Šifra delatnosti:

  3530

  Adresa:

  Savski Nasip 11

  ads

  Zakonski zastupnik:

  Zoran Predić - generalni direktor

  Tekući računi:

  160-6791-73

  205-12719-52

  255-0011920101000-18

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner